Bestellen honden eten

Kwaliteitsvoeding voor uw hond en kat.
Zeer voordelige prijzen voor leden.
meradog.nl

Waarom Meradog? Klik hier voor meer info

Hoe bestellen?

Door de grote afname van deze voeding kunnen wij onze leden zeer voordelige prijzen aanbieden. Meradog is een premiumvoeding voor uw hond en kat van zeer hoge kwaliteit. Meer uitleg vindt u op de website van Meradog via de link op onze website. Prijsvoorbeeld: PURE TRUTHAHN & REIS betaald u tussen de 36.99€ a 46.99€ Onze prijs = 30,50€

1. Druk het bestelformulier af dat u vindt op onze website onder de rubriek “eten Meradog”

2. Vul je bestelling in op het formulier, schrijf je naam op het formulier en geef dit af aan een van de instructeurs tijdens de les.

3. Schrijf het bedrag van je bestelling over op het rekeningnummer van Donneles: Donneles BE39734053011519 Mededeling : hondeneten

4. De bestelformulieren dienen voor de 1ste van de maand afgegeven zijn aan het bestuur, alsook de betaling dient uitgevoerd worden voor de 1ste van de maand. BV: je wil voor Juni eten bestellen. Je doet je bestelling in de loop van de maand Mei en je doet je betaling best voor de 25ste van de maand Mei zo ben je zeker dat het bedrag voor 1 Juni op de rekening staat. Het ingevuld formulier geef je af voor 1 Juni aan het bestuur tijdens de les.

5. Het Eten wordt geleverd binnen de 14 dagen bij iemand van het bestuur en zal worden meegebracht dor het bestuur naar de volgende les. Personen die niet aanwezig kunnen zijn tijdens die les mogen hun eten komen afhalen bij de voorzitter van het bestuur.